Thursday, September 13, 2012

Xem phim Bao Thanh Thien Phan 10

Phim Bao Thanh Thien Phan 10Bao Thanh Thien Phan 10

Biên đạo Đang cập nhật
Diễn viên: Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên
Sản xuất:: Đang cập nhật
Phm của: Phim Hình Sự,Phim Dã Sữ,
Country: Phim Trung Quốc,
Độ dài: : 25 tập
Publish date: 1995

Nội dung phim: Phim Bao Thanh Thiên Phần 10 tiếp tục những vụ án ly kỳ và h! ấp dẫn xoay quanh Khai Phong phủ và Bao Chửng và các học trò của mình.Bộ phim Bao Thanh Thiên Phần 10 Bao Thanh Thiên nổi tiếng là vị quan thanh liêm chính trực luôn hết lòng vì nhân dân và phục vụ.Câu chuyện phim Bao Thanh Thiên Phần 10 Bên cạnh ông cũng có những học trò tài giỏi và trung thành, đặc biệt là Triển Chiêu võ nghệ cao cường và Công Tôn Sách uyên bác và giỏi ý thuật. Phim Bao Thanh Thiên Phần 10 bao gồm các vụ án như: Quẻ bói Âm Dương, Lời trong tranh, Bàng Phi có mang, Vương tôn ăn mày... Phim Bao Thanh Thiên Phần 10 vẫn tiếp tục là bộ ba Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên thủ vai chính làm các bạn không thể bỏ lở.

No comments:

Post a Comment