Sunday, September 16, 2012

Xem phim Canh Sat Tai Ba

Phim Canh Sat Tai BaCanh Sat Tai Ba

Biên đạo Đang cập nhật
Với sự tham gia của: Nguyên Bưu, Trần Hào, Trịnh Gia Dĩnh
Production:: Đang cập nhật
Category: Phim Tình Cảm,Phim Hình Sự,
Quốc gia: Phim Hồng Kông,
Thời lượng:: 37 tập
Publish date: 2007

Nội dung phim: <span id="result_box" class="" lang="vi"><span class="hps">Phim Cảnh Sát Tài Ba là m�! ��t bột phim hình sự Hồng Kông.Câu chuyện phim Cảnh Sát Tài Ba </span></span><span id="result_box" class="" lang="vi"><span class="hps"><span id="result_box" class="" lang="vi"><span class="hps">Phim Cảnh Sát Tài Ba với các tình huống luôn thay đổi khiến người xem không thể đoán được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra vấn đề gì và số phận của các nhân vật chính sẽ ra sao.Phim Cảnh Sát Tài Ba&nbsp;</span></span></span></span><span id="result_box" class="" lang="vi"><span class="hps"><span id="result_box" class="" lang="vi"><span class="hps">Phim Cảnh Sát Tài Ba bắt đầu với</span></span> câu chuyện của anh chàng cảnh sát nổi tiếng về</span> <span class="hps">kung</span><span class="">-fu</span> <span class="hps">kỹ năng</span> <span class="hps">tuyệt vời</span> <span class="hps">của mình</span><span>,</span> <span class="hps">nhân viên cảnh sát</span> <span class="hps">Yuen</span> <span class="hps atn">Fo-</span><span class="&quo! t;>Sung</span> <span class="hps">(Yuen</span> <span class="hps">Biao</span><span class="">)</span> <span class="hps">đã</span> <span class="hps">nứt</span> <span class="hps">một số lượng lớn</span> <span class="hps">các trường hợp</span> <span class="hps">khó khăn,</span> <span class="hps">làm cho anh ta</span> <span class="hps">rất phổ biến</span> <span class="hps">trong lực lượng</span> <span class="hps">cảnh</span> <span class="hps">sát</span><span class="">.</span> <span class="hps">Mặc</span> <span class="hps">dù</span> <span class="hps">công nhận</span&g! t; <span class="hps">ông đã đạt được! </spa n><span>,</span> <span class="hps">Fo</span> <span class="hps">bỏ</span> <span class="hps">công việc của mình</span> <span class="hps">để trở thành</span> <span class="hps">một nhà sư</span><span>.</span> <span class="hps">Nhưng sau đó,</span> <span class="hps">may mắn như thế</span> <span class="hps">sẽ có nó</span><span>,</span> <span class="hps">anh ta sẽ</span> <span class="hps">trở lại Hồng Kông</span> <span class="hps">một lần nữa,</span> <span class="hps">nơi ông</span> <span class="hps">trải qua</span> <span class="hps">một loạt</span> <span class="hps">các ! sự kiện</span> <span class="hps">bí ẩn,</span> <span class="hps">siêu nhiên. </span><span>Với</span> <span class="hps">sự hỗ trợ của</span> <span class="hps">Fo</span><span>,</span> <span class="hps">Wai</span> <span class="hps atn">Chun-</span><span>Lung</span> <span class="hps atn">(</span><span class="">Moses</span> <span class="hps">Chan)</span><span>,</span> <span class="hps">một sĩ quan</span> <span class="hps">cảnh</span> <span class="hps">sát</span> <span class="hps">bí mật</span><span>,</span> <span class="hps">quản</span> <span class="hps">lý</span! > <span class="hps">để giải quyết<! ;/span&g t; <span class="hps">các trường hợp</span> <span class="hps">phức tạp nhất</span><span>.</span> <span class="hps">Fo</span> <span class="hps">tin</span> <span class="hps">rằng có một sự</span> <span class="hps">liên</span> <span class="hps">kết</span> <span class="hps">đặc</span> <span class="hps">biệt</span> <span class="hps">giữa anh và</span> <span class="hps">Lung</span><span>.</span> <span class="hps">Phổi và</span> <span class="hps">ngực</span> <span class="hps">bạn</span> <span class="hps">Keung</span> <span class="hps">Nga</span><span class="atn">! ;-</span><span class="atn">Yue (</span><span class="">Yoyo</span> <span class="hps">Mung</span><span>)</span> <span class="hps">đã rất gần</span> <span class="hps">với nhau</span><span>.</span> <span class="hps">Cảm thấy</span> <span class="hps">rất khó chịu</span><span>,</span> <span class="hps">bạn</span> <span class="hps">gái</span> <span class="hps">Lung</span> <span class="hps">Wong</span> <span class="hps atn">Chi-</span><span class="atn">Ying (</span><span class="">Gigi</span> <span class="hps">Lai)</span> <span class="hps">bắt</span> <span class="hps! ">đầu</span> <span class="hps"&g! t;đi ra ngoài</span> <span class="hps">với</span> <span class="hps">cô</span> <span class="hps">ông chủ</span> <span class="hps">Chong</span> <span class="hps atn">Man-</span><span>Hei</span> <span class="hps">(Kevin</span> <span class="hps">Cheng)</span><span>,</span> <span class="hps">dẫn</span> <span class="hps">cô</span> <span class="hps">đến điểm</span> <span class="hps">không trở lại</span><br><span>Để</span> <span class="hps">trả thù</span><span>, Lung</span> <span class="hps">đã</span> <span class="hps">thể hiện</span> <span class="hps">sự coi thường</span&! gt; <span class="hps">hoàn chỉnh</span> <span class="hps">của mình cho</span> <span class="hps">luật pháp và trật tự</span><span>.</span> <span class="hps">Ông</span> <span class="hps">đã sẵn sàng</span> <span class="hps">hy sinh</span> <span class="hps">bản thân mình và</span> <span class="hps">thậm chí</span> <span class="hps">Fo</span> <span class="hps">để</span> <span class="hps">đạt được mục tiêu</span> <span class="hps">của</span> <span class="hps">mình</span><span>.</span> <span class="hps">Những điều</span> <span class="hps">đang xảy ra</span> <span class="hps! ">như</span> <span class="hps">! Fo</s pan> <span class="hps">dự đoán</span><span>.</span> <span class="hps">Mối thù</span> <span class="hps">lâu dài</span> <span class="hps">giữa chúng sẽ</span> <span class="hps">được</span> <span class="hps">cuối cùng định cư</span><span>?</span> <span class="hps">Fate</span> <span class="hps">sẽ quyết định.</span></span>

No comments:

Post a Comment