Wednesday, September 12, 2012

Xem phim Hoat Hinh: Tam Quoc Chi 2011

Xem Phim Hoat Hinh: Tam Quoc Chi 2011Hoat Hinh: Tam Quoc Chi 2011

Biên đạo Chu Mẫn, Thẩm Thọ Lâm
Diễn viên: Mã Tuyết Liên, Tôn Mẫn
Production:: Đang cập nhật
Thể loại: Phim Hoạt Hình,
Quốc gia: Phim Trung Quốc,
Thời lượng:: 52 Tập
Năm sản xuất: 2011

Infomation: Phim hoạt hình Tam Quốc Chí được biên soạn dựa trên tác phẩm lịch sử Tam Quốc đã từng được! các đạo diễn dàn dựng thành phim.Phim Hoạt Hình: Tam Quốc Chí 2011 Một lần nữa Tam Quốc Chí lại được các nhà làm phim thực hiện lại bằng những hình ảnh đồ hoạ hoạt hình đẹp mắt.Trong phim Hoạt Hình: Tam Quốc Chí 2011 Tam Quốc Chí viết vào cuối đời Đông Hán đã xảy ra loạn thế mà trăm năm hiếm thấy, cuộc hỗn loạn tranh kỳ của các quan thần và ngoại thích khiến cho triều lâm vào cảnh suy đồi, dân chúng lầm than. Cuối cùng dẫn tới cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân, các cuộc chém giết diễn ra khiến dân chúng hoãn loạn. Tư đồ đại nhân - một minh quan của triều đình viết sớ chiêu mộ nghĩa quân. Lúc bấy giờ nhiều anh hùng hào kiệt, cùng các nhân tài về quân sự xuất hiện như Lưu Bị, Trương Phi, Quan Vũ. Lưu Bị muốn lập ra một nhóm nhân nghĩa chi sư để tìm ra con đ! ường cứu quốc. Cuối cùng cả ba cùng bái làm huy! nh đệ tại đào viên. Sau khi triều đình ra cáo thị chiêu mộ nghĩa quân, hoà kiệt khắp nơi ồ ạc khởi binh. Tào Tháo ở Bạc Châu cũng khởi binh hưởng ứng...Diễn biến phim thế nào mời bạn xem phim

No comments:

Post a Comment