Sunday, September 30, 2012

Xieng Xich

Phim Xieng XichXieng Xich

Biên đạo Jennifer Chambers Lynch
Actor/Actress: Vincent D'Onofrio, Eamon Farren, Julia Ormond, Gina Philips, Jake Weber, Conor Leslie, Evan Bird, Shannon Jardine, Amy Matysio, Jodi Sadowsky, Wyatt Thorseth
Production:: Đang cập nhật
Phm của: Phim Kinh Dị,
Country: Phim Mỹ,
Time:: 89 Phút
Publish date: 1989

Infomation: Phim Xiềng Xích nói về những vụ án giết người hàng loạt tên Bob.Bộ phim Xiềng Xích Bob sống dưới lớp ngoài là một ngườ! i tài xế taxi, hàng ngày ông tìm kiếm con mồi là những hành khách của mình.Câu chuyện phim Xiềng Xích Trong phim Phim Xiềng Xích Ông ép buộc một người làm phụ tá cho mình và người này đang đấu tranh coi có nên tiếp tục giúp đỡ ông ta hay là trốn thoát khỏi ông.

No comments:

Post a Comment