Wednesday, October 10, 2012

Phim Ve Dep Bi Danh Cap

Phim Ve Dep Bi Danh CapVe Dep Bi Danh Cap

Biên đạo Trương Càn Văn
Với sự tham gia của: Trần Diệu Anh - Hướng Hải Lam - Trương Triệu Huy - Mạch Trường Thanh - Ngụy Tuấn Kiệt - Ngao G
Sản xuất:: TVB
Category: Phim Tình Cảm,Phim Dã Sữ,
Country: Phim Hồng Kông,
Thời lượng:: 30 Tập
Năm sản xuất: 2001

Nội dung phim: Sắc Đẹp Bị Đánh Cắp 1 sản phẩm của TVB, gom` 3! 0 tập với sự tham gia của các diễn viên Trần Diệu Anh - Hướng Hải Lam - Trương Triệu Huy - Mạch Trường Thanh - Ngụy Tuấn Kiệt .Câu chuyện phim Vẻ Đẹp Bị Đánh Cắp.Phim Vẻ Đẹp Bị Đánh Cắp và 1 so diễn viên khác<br>

No comments:

Post a Comment