Saturday, October 13, 2012

Xem phim Dac Ky Tru Vuong

Phim Dac Ky Tru VuongDac Ky Tru Vuong

Đạo diễn:Lưu Sĩ Du
Actor/Actress: Trần Hạo Dân, Diệp Tuyền, Ôn Bích Hà, Nguyên Hoa, Tiền Gia Lạc...
Production:: Đang cập nhật
Phm của: Phim Tình Cảm,Phim Võ Thuật,Phim Dã Sữ,
Country: Phim Trung Quốc,
Time:: 40 Tập
Publish date: 2001

Infomation: Phim Đ�! �c Kỷ Trụ Vương xoay quanh bối cảnh binh biến loạn lạc thời Trụ Vương mà cụ thể hơn là nhà họ Lý.Phim Đắc Kỷ Trụ Vương Lý Tịnh và Ân Thập nương là vợ chồng cùng nhau chinh chiến nhưng từ khi Ân thập nương mang thai hơn 3 năm mà chưa sinh bắt đầu những mâu thuẫn, Đặc biệt mâu thuẫn càng cao khi Na Tra ra đời Liễu Tỳ Bà được vua gả cho Lý Tịnh từ từ thâu tóm mọi quyền hành vốn dĩ là của Ân Thập Nương.Trong phim Đắc Kỷ Trụ Vương Phim Đắc Kỷ Trụ Vương nói về bộ ba Na Tra, Lôi Chấn Tử và Dương Tiễn cùng nhau phò vua giúp nước...

No comments:

Post a Comment