Sunday, September 16, 2012

Xem phim Cong Chua Gia Dao

Phim Cong Chua Gia DaoCong Chua Gia Dao

Biên đạo Mai Tiểu Thanh
Actor/Actress: Xa Thi Mạn, Trần Hào, Chung Gia Hân, Mã Quốc Minh, Trần Pháp Lai, Quan Cúc Anh, Lý Hương Cầm, Huỳnh Hạo Nhiên
Sản xuất:: TVB
Thể loại: Phim Hài Hước,
Quốc gia: Phim Hồng Kông,
Độ dài: : 32 Tập
Năm sản xuất: 2010

Nội dung phim: <span id="result_box" class="" lang="vi"><span class="">Phim Công Chúa Giá Đáo lấy ! bối cảnh vào</span> <span class="hps">triều đại nhà Đường</span> <span class="hps">của Trung Quốc</span><span>,</span> <span class="hps"></span></span><span id="result_box" class="" lang="vi"><span class="hps"><span id="result_box" class="" lang="vi"><span class="">Công Chúa Giá Đáo</span></span></span><span class="hps"></span> <span class="hps">kể về câu chuyện</span> <span class="hps">của</span> <span class="hps">công chúa</span> <span class="hps">thứ ba</span><span>, công chúa</span> <span class="hps">Chiu</span> <span class="hps atn">Yeung (</span><span>X! a Thi Mạn</span><span>)</span><span>! </spa n> <span class="hps">của Hoàng đế</span> <span class="hps">Đường</span> <span class="hps">(Samuel</span> <span class="hps">Kwok)</span><span>,</span> <span class="hps">người</span> <span class="hps">đẹp</span> <span class="hps">nhưng rất</span> hống hách<span class="hps"></span><span>,</span> <span class="hps">và</span> <span class="hps">như vậy</span><span>, không ai</span> <span class="hps">muốn</span> <span class="hps">cưới cô.Câu chuyện phim Công Chúa Giá Đáo</span> <span class="hps">Các</span> <span class="hps">gia đình</span> <span class="hps">Kam</span> <span ! class="hps">là nhà sản xuất</span> <span class="hps">vàng lớn nhất</span> <span class="hps">lớn</span> <span class="hps">ở thủ đô</span> <span class="hps">Trường An</span><span>,</span> <span class="hps">nhưng</span> <span class="hps">bởi vì họ đang</span> <span class="hps">bị lừa dối,</span> <span class="hps">kinh doanh</span> <span class="hps">chạy</span> <span class="hps">vào khó khăn</span><span>.Phim Công Chúa Giá Đáo</span> <span class="hps">Người con thứ hai</span> <span class="hps">của</span> <span class="hps">gia đình</span> <span class="hps">Kam</span> <span class! ="hps">Đà</span> <span class="hps! "&g t;Kam</span> <span class="hps">Luk</span> <span class="hps atn">(</span><span class="">Moses</span> <span class="hps">Chan)</span> <span class="hps">đã</span> <span class="hps">kết</span> <span class="hps">hôn</span> <span class="hps">với</span> <span class="hps">công chúa</span> <span class="hps">thứ</span> <span class="hps">ba</span> <span class="hps">để lưu các</span> <span class="hps">doanh nghiệp gia đình</span><span>,</span> <span class="hps">bởi vì sau đó</span> <span class="hps">họ</span> <span class="hps">sẽ có quyền</span> <span class="hps">sản</span! > <span class="hps">xuất</span> <span class="hps">vàng miếng</span> <span class="hps">cho</span> <span class="hps">Palace</span> <span class="hps">Đường</span><span>,</span> <span class="hps">công chúa</span> <span class="hps">thứ</span> <span class="hps">ba</span> <span class="hps">chỉ</span> <span class="hps">đồng</span> <span class="hps">ý</span> <span class="hps">cho cuộc hôn nhân</span> <span class="hps">bởi</span> <span class="hps">vì</span> <span class="hps">nếu không cô sẽ</span> <span class="hps">kết hôn</span> <span class="hps">Tùng Tán Cán Bố</s! pan> <span class="hps">vua Tây Tạng</! span> <span>,</span> <span class="hps">như</span> <span class="hps">âm mưu</span> <span class="hps">bởi tà ác</span> <span class="hps">Concubine</span> <span class="hps">Wei</span> <span class="hps atn">(</span><span>Kara</span> <span class="hps">Hui)</span><span>.</span><br><span>Công chúa</span> mang theo rất nhiều người hầu vào <span class="hps"></span> <span class="hps">gia đình</span> <span class="hps">Kam</span> <span class="hps">sau</span> <span class="hps">khi</span> <span class="hps">kết hôn với</span> <span class="hps">Kam</span> <span class="hps">Đà</span> <span ! class="hps">Luk</span> <span class="hps">và liên tục</span> <span class="hps">đi vào</span> <span class="hps">cuộc xung đột</span> <span class="hps">với các thành viên</span> <span class="hps">của gia đình</span> <span class="hps">Kam</span> <span class="hps atn">(</span><span>Lee Heung</span> <span class="hps">Kam,</span> <span class="hps">Susanna</span> <span class="hps">Kwan</span><span>,</span> <span class="hps">Louis</span> <span class="hps">Yuen</span><span>,</span> <span class="hps">Raymond Wong</span><span>)</span><span>.</span> <span class="hps">Công chúa</span> &! lt;span class="hps">mang</span> <span cl! ass=&quo t;hps">đến</span> <span class="hps">cho</span> <span class="hps">Szeto</span> <span class="hps">Ngân</span> <span class="hps atn">Ping (</span><span>Fala</span> <span class="hps">Chen)</span><span>,</span> <span class="hps">với</span> <span class="hps">cô</span> <span class="hps">gia đình</span> <span class="hps">Kam,</span> <span class="hps">người</span> <span class="hps">đã</span> <span class="hps">được trao giải thưởng</span> <span class="hps atn">"</span><span>Servant</span><span>"</span> <span class="hps">quả phụ có tài sản</span> <span class="hps">! Concubine</span> <span class="hps">Chui</span> <span class="hps">(Susan</span> <span class="hps">Tse</span><span>)</span> <span class="hps">và</span> <span class="hps">sau này trở thành</span> <span class="hps">vợ của</span> <span class="hps">Ding</span> <span class="hps">Yau</span> <span class="hps">Wai</span> <span class="hps">(Kenneth</span> <span class="hps">Ma)</span><span>.</span> <span class="hps">Công chúa</span> <span class="hps">ban</span> <span class="hps">đầu</span> <span class="hps">quyết định</span> <span class="hps">rời khỏi nhà,</span> <span class="hps! ">nhưng</span> <span class="hps"&g! t;khi c� �</span> <span class="hps">hiểu lầm</span> <span class="hps">rằng</span> <span class="hps">gia đình</span> <span class="hps">Kam</span> <span class="hps">nói</span> <span class="hps">tiêu cực</span> <span class="hps">của cô</span><span>, cô</span> <span class="hps">bướng bỉnh</span> <span class="hps">vẫn</span><span>.</span> <span class="hps">Sau đó, cô</span> <span class="hps">và Kam</span> <span class="hps">Đà</span> <span class="hps">Luk</span> <span class="hps">rơi vào tình yêu</span><span>.</span> <span class="hps">Khi</span> <span class="hps">gia đình<! ;/span> <span class="hps">Kam</span> <span class="hps">bị kết án</span> <span class="hps">về một tội</span> <span class="hps">vốn</span><span>,</span> <span class="hps">cô</span> <span class="hps">ly dị</span> <span class="hps">Kam</span> <span class="hps">Đà</span> <span class="hps">Luk</span> <span class="hps">bí mật</span> <span class="hps">lưu các</span> <span class="hps">gia đình</span> <span class="hps">Kam</span><span>.<br></span></span><span id="result_box" class="" lang="vi"><span class="">Phim Công Chúa Giá Đáo với nhiều tình huống vui nhộn và có một k! ết thúc có hậu!</span></span><br>

No comments:

Post a Comment